ОБЦ &quotЕмануил&quot &ndash Раковски


Актуални послания

пастор Вениамин Несторов

Сряда, 17 Септември 2014, 19:00 часа

София

пастор Вениамин Несторов

Вторник, 16 Септември 2014, 19:00 часа

Раковски

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 14 Септември 2014, 18:00 часа

Раковски

Двете най-големи заповеди

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 14 Септември 2014, 10:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Сряда, 10 Септември 2014, 19:00 часа

София

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 04 Септември 2014, 19:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 31 Август 2014, 18:00 часа

Раковски

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 31 Август 2014, 10:00 часа

Пловдив

Библейски традиции

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 28 Август 2014, 19:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Сряда, 27 Август 2014, 19:00 часа

София

пастор Вениамин Несторов

Вторник, 26 Август 2014, 19:00 часа

Раковски

Растеж и плодоносност

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 24 Август 2014, 18:00 часа

Раковски

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 24 Август 2014, 10:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 21 Август 2014, 19:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Сряда, 20 Август 2014, 19:00 часа

София

Посвещение

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 17 Август 2014, 10:00 часа

Пловдив

Мотиви

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 14 Август 2014, 19:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Сряда, 13 Август 2014, 19:00 часа

София

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 07 Август 2014, 19:00 часа

Пловдив

Кротост, смирение, покорство

Янко Стрехин, ОБЦ "Емануил" Раковски

Неделя, 03 Август 2014, 10:00 часа

Пловдив