ОБЦ &quotЕмануил&quot &ndash Раковски


Актуални послания

пастор Вениамин Несторов

Сряда, 20 Май 2015, 19:00 часа

София

Духът на Езавел в Църквата

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 14 Май 2015, 19:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Сряда, 13 Май 2015, 19:00 часа

София

Друг Исус, друг дух, друго благовестие

пастор Емил Делков, ЕПЦ Кърджали

Неделя, 10 Май 2015, 10:00 часа

Пловдив

Хваление и поклонение

Хваление и Поклонение "Емануил"

Неделя, 10 Май 2015, 10:00 часа

Пловдив

Предпоставки за съживление

Янко Стрехин, ОБЦ "Емануил" Раковски

Четвъртък, 07 Май 2015, 19:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Сряда, 06 Май 2015, 19:00 часа

София

пастор Иван Тодоров, Църква "Ново поколение" Пловдив, кв. Столипиново

Вторник, 05 Май 2015, 19:00 часа

Раковски

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 03 Май 2015, 10:00 часа

Пловдив

Обучение и изпит

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 30 Април 2015, 19:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Сряда, 29 Април 2015, 19:00 часа

София

брат Лилян Някшолов, Плевен

Неделя, 26 Април 2015, 10:00 часа

Пловдив

Злото и доброто

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 23 Април 2015, 19:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Сряда, 22 Април 2015, 19:00 часа

София

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 19 Април 2015, 18:00 часа

Раковски

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 19 Април 2015, 10:00 часа

Пловдив

Не закоравявай сърцето си, когато чуеш Божията воля

пастор Иван Тодоров, Църква "Ново поколение" Пловдив, кв. Столипиново

Четвъртък, 16 Април 2015, 19:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Сряда, 15 Април 2015, 19:00 часа

София

пастор Вениамин Несторов

Вторник, 14 Април 2015, 19:00 часа

Раковски

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 12 Април 2015, 18:00 часа

Раковски