ОБЦ &quotЕмануил&quot &ndash Раковски


Актуални послания

Библейски традиции

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 28 Август 2014, 19:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Вторник, 26 Август 2014, 19:00 часа

Раковски

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 24 Август 2014, 18:00 часа

Раковски

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 24 Август 2014, 10:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 21 Август 2014, 19:00 часа

Пловдив

Посвещение

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 17 Август 2014, 10:00 часа

Пловдив

Мотиви

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 14 Август 2014, 19:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 07 Август 2014, 19:00 часа

Пловдив

Кротост, смирение, покорство

Янко Стрехин, ОБЦ "Емануил" Раковски

Неделя, 03 Август 2014, 10:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 31 Юли 2014, 19:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 27 Юли 2014, 18:00 часа

Раковски

Пророческо слово

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 27 Юли 2014, 10:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 27 Юли 2014, 10:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 24 Юли 2014, 19:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 20 Юли 2014, 18:00 часа

Раковски

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 20 Юли 2014, 10:00 часа

Пловдив

Призив от Бог

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 17 Юли 2014, 19:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 13 Юли 2014, 18:00 часа

Раковски

Взаимоотношенията ни с Бог

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 13 Юли 2014, 10:00 часа

Пловдив

Божественият призив 2

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 10 Юли 2014, 19:00 часа

Пловдив