ОБЦ &quotЕмануил&quot &ndash Раковски


Актуални послания

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 20 Ноември 2014, 19:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Сряда, 19 Ноември 2014, 19:00 часа

София

пастор Вениамин Несторов

Вторник, 18 Ноември 2014, 19:00 часа

Раковски

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 16 Ноември 2014, 18:00 часа

Раковски

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 16 Ноември 2014, 10:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 13 Ноември 2014, 19:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Сряда, 12 Ноември 2014, 19:00 часа

София

пастор Вениамин Несторов

Вторник, 11 Ноември 2014, 19:00 часа

Раковски

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 09 Ноември 2014, 18:00 часа

Раковски

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 09 Ноември 2014, 10:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 06 Ноември 2014, 19:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Сряда, 05 Ноември 2014, 19:00 часа

София

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 02 Ноември 2014, 18:00 часа

Раковски

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 02 Ноември 2014, 10:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 30 Октомври 2014, 19:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Сряда, 29 Октомври 2014, 19:00 часа

София

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 26 Октомври 2014, 10:00 часа

Пловдив

Разпали огъня в себе си

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 23 Октомври 2014, 19:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Сряда, 22 Октомври 2014, 19:00 часа

София

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 19 Октомври 2014, 18:00 часа

Раковски