ОБЦ &quotЕмануил&quot &ndash Раковски


Актуални послания

Димитър Спилков, Евангелска Църква на Вяра - Пловдив

Неделя, 28 Септември 2014, 18:00 часа

Раковски

Петте кръвни жертви

пастор Николай Радев, църква "Река на живот" Варна

Неделя, 28 Септември 2014, 10:00 часа

Пловдив

пастор Иван Тодоров, Църква "Ново поколение" Пловдив, кв. Столипиново

Четвъртък, 25 Септември 2014, 19:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Сряда, 24 Септември 2014, 19:00 часа

София

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 21 Септември 2014, 18:00 часа

Раковски

Взаимоотношение с Бог

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 21 Септември 2014, 10:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 18 Септември 2014, 19:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Сряда, 17 Септември 2014, 19:00 часа

София

пастор Вениамин Несторов

Вторник, 16 Септември 2014, 19:00 часа

Раковски

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 14 Септември 2014, 18:00 часа

Раковски

Двете най-големи заповеди

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 14 Септември 2014, 10:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Сряда, 10 Септември 2014, 19:00 часа

София

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 04 Септември 2014, 19:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 31 Август 2014, 18:00 часа

Раковски

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 31 Август 2014, 10:00 часа

Пловдив

Библейски традиции

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 28 Август 2014, 19:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Сряда, 27 Август 2014, 19:00 часа

София

пастор Вениамин Несторов

Вторник, 26 Август 2014, 19:00 часа

Раковски

Растеж и плодоносност

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 24 Август 2014, 18:00 часа

Раковски

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 24 Август 2014, 10:00 часа

Пловдив