ОБЦ &quotЕмануил&quot &ndash Раковски


Актуални послания

Силата на любовта

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 04 Август 2011, 19:00 часа

Пловдив

Божията слава и истинското поклонение 2

пастор Вениамин Несторов

Вторник, 02 Август 2011, 19:00 часа

Раковски

Божията слава и истинското поклонение

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 31 Юли 2011, 10:00 часа

Раковски

Младежко събрание

Петко Стоянов

Петък, 29 Юли 2011, 19:00 часа

Раковски

Видението и единството

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 28 Юли 2011, 19:00 часа

Пловдив

Силният в къщата

пастор Вениамин Несторов

Вторник, 26 Юли 2011, 19:00 часа

Раковски

Пророчество: Аз правя нещо ново

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 24 Юли 2011, 12:30 часа

Раковски

Пророчество: Аз те призовах за този град

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 24 Юли 2011, 11:30 часа

Раковски

Освободи́ се от миналото си

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 24 Юли 2011, 10:00 часа

Раковски

Младежко събрание

пастор Вениамин Несторов

Петък, 22 Юли 2011, 19:00 часа

Раковски

Защо Бог да ти отговаря?

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 21 Юли 2011, 19:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Вторник, 19 Юли 2011, 19:00 часа

Раковски

Пророчество: Дух на ходатайство

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 17 Юли 2011, 12:00 часа

Раковски

Духът на Илия и духа на Езавел

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 17 Юли 2011, 10:00 часа

Раковски

Младежко събрание

пастор Вениамин Несторов

Петък, 15 Юли 2011, 19:00 часа

Раковски

Състоянието на сърцето

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 14 Юли 2011, 19:00 часа

Пловдив

Разпалвай дарбите!

пастор Вениамин Несторов

Вторник, 12 Юли 2011, 19:00 часа

Раковски

Значението на помазанието

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 10 Юли 2011, 10:00 часа

Раковски

Значението на Христовия кръст

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 07 Юли 2011, 19:00 часа

Пловдив

Плевелите и истинското покаяние

пастор Вениамин Несторов

Вторник, 05 Юли 2011, 19:00 часа

Раковски

Не вземай от обреченото!

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 03 Юли 2011, 10:00 часа

Раковски

Младежко събрание

пастор Вениамин Несторов

Петък, 01 Юли 2011, 19:00 часа

Раковски

Божието Слово е наше наследство

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 30 Юни 2011, 19:00 часа

Пловдив

Живот на вяра

пастор Вениамин Несторов

Вторник, 28 Юни 2011, 19:00 часа

Раковски

Ти реши́ да влезеш в Ханаан!

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 26 Юни 2011, 10:00 часа

Раковски

Младежко събрание

пастор Вениамин Несторов

Петък, 24 Юни 2011, 19:00 часа

Раковски

Любовта - основа на истинския живот

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 23 Юни 2011, 19:00 часа

Пловдив

Отговорността на светиите

пастор Вениамин Несторов

Вторник, 21 Юни 2011, 19:00 часа

Раковски

Младежко събрание

Петко Стоянов

Петък, 17 Юни 2011, 19:00 часа

Раковски

Защо ни липсва сила?

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 16 Юни 2011, 19:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Вторник, 14 Юни 2011, 19:00 часа

Раковски

"Аз всеки ден умирам..."

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 12 Юни 2011, 10:00 часа

Раковски

Младежко събрание

пастор Вениамин Несторов

Петък, 10 Юни 2011, 19:00 часа

Раковски

Ученикът не е по-голям от Учителя си

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 09 Юни 2011, 19:00 часа

Пловдив

Великата съдба на спасените

пастор Вениамин Несторов

Вторник, 07 Юни 2011, 19:00 часа

Раковски

Предразсъдъци, предубеждения и пристрастяване

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 05 Юни 2011, 10:00 часа

Раковски

Младежко събрание

Петко Стоянов

Петък, 03 Юни 2011, 19:00 часа

Раковски

Стани́, премини́ този Йордан!

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 02 Юни 2011, 19:00 часа

Пловдив

Победи́ страховете си!

пастор Вениамин Несторов

Вторник, 31 Май 2011, 19:00 часа

Раковски

Пророчество: Река на жива вода

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 29 Май 2011, 10:00 часа

Раковски

Настойчивост във вярата - Защо ни липсва сила?

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 29 Май 2011, 10:00 часа

Раковски

Младежко събрание

пастор Вениамин Несторов

Петък, 27 Май 2011, 19:00 часа

Раковски

Съзнанието за Бога събаря крепостите

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 26 Май 2011, 19:00 часа

Пловдив

Събаряне на крепости - мисли и поведение

пастор Вениамин Несторов

Вторник, 24 Май 2011, 19:00 часа

Раковски

Защо християните страдат?

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 22 Май 2011, 10:00 часа

Раковски

Младежко събрание

Петко Стоянов

Петък, 20 Май 2011, 19:00 часа

Раковски

Молитвата на Църквата

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 19 Май 2011, 19:00 часа

Пловдив

Настойчива вяра и силно желание

пастор Вениамин Несторов

Вторник, 17 Май 2011, 19:00 часа

Раковски

Върнете се към Мен - Как света да излезе от нас

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 15 Май 2011, 10:00 часа

Раковски

Духът оживотворява (младежко събрание)

пастор Вениамин Несторов

Петък, 13 Май 2011, 19:00 часа

Раковски