ОБЦ &quotЕмануил&quot &ndash Раковски


Актуални послания

"Аз всеки ден умирам..."

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 12 Юни 2011, 10:00 часа

Раковски

Младежко събрание

пастор Вениамин Несторов

Петък, 10 Юни 2011, 19:00 часа

Раковски

Ученикът не е по-голям от Учителя си

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 09 Юни 2011, 19:00 часа

Пловдив

Великата съдба на спасените

пастор Вениамин Несторов

Вторник, 07 Юни 2011, 19:00 часа

Раковски

Предразсъдъци, предубеждения и пристрастяване

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 05 Юни 2011, 10:00 часа

Раковски

Младежко събрание

Петко Стоянов

Петък, 03 Юни 2011, 19:00 часа

Раковски

Стани́, премини́ този Йордан!

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 02 Юни 2011, 19:00 часа

Пловдив

Победи́ страховете си!

пастор Вениамин Несторов

Вторник, 31 Май 2011, 19:00 часа

Раковски

Настойчивост във вярата - Защо ни липсва сила?

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 29 Май 2011, 10:00 часа

Раковски

Пророчество: Река на жива вода

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 29 Май 2011, 10:00 часа

Раковски

Младежко събрание

пастор Вениамин Несторов

Петък, 27 Май 2011, 19:00 часа

Раковски

Съзнанието за Бога събаря крепостите

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 26 Май 2011, 19:00 часа

Пловдив

Събаряне на крепости - мисли и поведение

пастор Вениамин Несторов

Вторник, 24 Май 2011, 19:00 часа

Раковски

Защо християните страдат?

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 22 Май 2011, 10:00 часа

Раковски

Младежко събрание

Петко Стоянов

Петък, 20 Май 2011, 19:00 часа

Раковски

Молитвата на Църквата

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 19 Май 2011, 19:00 часа

Пловдив

Настойчива вяра и силно желание

пастор Вениамин Несторов

Вторник, 17 Май 2011, 19:00 часа

Раковски

Върнете се към Мен - Как света да излезе от нас

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 15 Май 2011, 10:00 часа

Раковски

Духът оживотворява (младежко събрание)

пастор Вениамин Несторов

Петък, 13 Май 2011, 19:00 часа

Раковски

Бащинството като наше наследство

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 12 Май 2011, 19:00 часа

Пловдив

Другото лице на гордостта - липсата на реакция срещу греха

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 08 Май 2011, 10:00 часа

Раковски

Младежко събрание

пастор Вениамин Несторов

Петък, 06 Май 2011, 19:00 часа

Раковски

пастор Вениамин Несторов

Вторник, 03 Май 2011, 19:00 часа

Раковски

Научи следващото поколение

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 28 Април 2011, 19:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Вторник, 26 Април 2011, 19:00 часа

Раковски

Смирението на Господ Исус

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 24 Април 2011, 10:00 часа

Раковски

Младежко събрание

пастор Вениамин Несторов

Петък, 22 Април 2011, 19:00 часа

Раковски

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 21 Април 2011, 19:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Вторник, 19 Април 2011, 19:00 часа

Раковски

Пророчество: Божията любов и копнежът за Небето

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 17 Април 2011, 10:00 часа

Раковски

Връзката между Главата и Тялото

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 17 Април 2011, 10:00 часа

Раковски

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 14 Април 2011, 19:00 часа

Пловдив

Катя Несторова

Вторник, 12 Април 2011, 19:00 часа

Раковски

Естеството на дървото и неговият плод

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 10 Април 2011, 10:00 часа

Раковски

Младежко събрание

Петко Стоянов

Петък, 08 Април 2011, 19:00 часа

Раковски

пастор Вениамин Несторов

Вторник, 05 Април 2011, 19:00 часа

Раковски

Ключовете на Небесното Царство

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 03 Април 2011, 10:00 часа

Раковски

Пророчество: Ново ниво на слава

пастор Вениамин Несторов

Вторник, 29 Март 2011, 19:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Вторник, 29 Март 2011, 19:00 часа

Пловдив

Заплатата за незаконното притежание

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 27 Март 2011, 10:00 часа

Раковски

Младежко събрание

пастор Вениамин Несторов

Петък, 25 Март 2011, 19:00 часа

Раковски

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 24 Март 2011, 19:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Вторник, 22 Март 2011, 19:00 часа

Раковски

Свобода чрез Истината

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 20 Март 2011, 10:00 часа

Раковски

Младежко събрание

пастор Вениамин Несторов

Петък, 18 Март 2011, 19:00 часа

Раковски

пастор Вениамин Несторов

Четвъртък, 17 Март 2011, 19:00 часа

Пловдив

пастор Вениамин Несторов

Вторник, 15 Март 2011, 19:00 часа

Раковски

Тайната да си удовлетворен

пастор Вениамин Несторов

Неделя, 13 Март 2011, 10:00 часа

Раковски

Младежко събрание

пастор Вениамин Несторов

Петък, 11 Март 2011, 19:00 часа

Раковски

Пророчество: Името Емануил

пастор Вениамин Несторов

Петък, 11 Март 2011, 19:00 часа

Раковски